Het proces

Social Impact by Design kent vier fasen

Social Impact by Design is een gefaseerd proces met als doel vernieuwende en integrale oplossingen voort te brengen en deze te implementeren. De hoofdelementen uit deze aanpak schetsen we hieronder. De designaanpak maakt dat de specifieke invulling pas duidelijk kan worden in nauw overleg met de deelnemende partijen. Flexibiliteit van de deelnemende partijen wordt dus gevraagd.

Meer gedetailleerde informatie over het proces vindt u in de Open Oproep BoTu (klik om te downloaden)
 
Fase 1Aanmelden en formeren teams
Looptijd: mei – augustus 2019

Teamvergoeding: nvt

Eindresultaat: Identificatie van kansen op hoofdlijnen hoe de veerkracht in BoTu vergroot kan worden

Activiteiten:

 • Voorlichtingsbijeenkomst
 • Inschrijven Social impact by Design en evt. teamvorming
 • Kick-off bijeenkomst fase 1b
 • Eerste uitwerking kansen
 • Selectie van passende voorstellen door Advisory Board
Fase 2Onderzoek en lokale samenwerking
Looptijd: 3-4 maanden

Teamvergoeding: €12.500,- per team, incl. BTW

Eindresultaat: Ontwerp waarin de contouren van het integraal voorstel per team zijn uitgewerkt

Activiteiten:

 • Kick-off bijeenkomst fase 2
 • Nader uitwerken van ideeën in samenwerking met lokale bewoners
 • Begeleiding vanuit één of meerdere vertegenwoordigers van de samenwerkingspartners
 • Uitwerken van integraal voorstel
 • Presentatie van integrale voorstel aan de teams, Advisory Board en bewoners
 • Advies van Advisory Board richting teams voor doorgang naar fase 3
Fase 3Uitwerking en regelen financiering
Looptijd: circa 5 maanden

Teamvergoeding: € 20.000,- per team, incl. BTW

Eindresultaat: Per team een compleet uitgewerkt voorstel gereed voor implementatie, inclusief sluitende business case

Activiteiten:

 • Kick-off bijeenkomst fase 3
 • In detail uitwerken van voorstel en regelen van financiering
 • Draagvlak voor voorstel bij lokale bewoners en evt. andere stakeholders
 • Begeleiding vanuit één of meerdere vertegenwoordigers van de samenwerkingspartners en financieel specialisten
 • Presentatie van compleet voorstel aan teams, Advisory Board, bewoners en evt. andere stakeholders
 • Advies van Advisory Board over daadwerkelijke implementatie van voorstel
Fase 4Start implementatie
Looptijd: 3 – 6 maanden, afhankelijk van benodigde implementatietijd

Teamvergoeding: nvt

Eindresultaat: Voorstel wordt per team geïmplementeerd in BoTu en draagt bij aan een veerkrachtig BoTu.

Activiteiten:

 • Daadwerkelijke realisatie van voorstel
 • Activiteiten verschillen per voorstel
 • Begeleiding vanuit één of meerdere vertegenwoordigers van de samenwerkingspartners bij de implementatie