De strategie om nieuwe vormen van samenwerken mogelijk te maken die nodig zijn om Bospolder en Tussendijken (BoTu) veerkrachtig te maken

De hardnekkigheid van de uitdagingen in BoTu vraagt om een aanpak die uitgaat van een goed georganiseerde vroegtijdige samenwerking tussen bewoners, gemeente, woningbouwcorporatie en private partijen.

Lees meer

Open oproep
BoTu.Oproep gericht aan bedrijven en burgers die mee willen investeren in vernieuwende oplossingen om van Bospolder en Tussendijken (BoTu) de eerste veerkrachtige wijken van Rotterdam te maken.

Lees meer

Wat bieden we aan partijen?

In Social Impact by Design helpen we partijen met goede ideeën om deze daadwerkelijk te realiseren in BoTu. Dit doen we door:
Begeleiden van teams om kansen en ideeën daadwerkelijk van de grond te krijgen
Bieden van ruimte om te innoveren; flexibiliteit binnen bestaande kaders waardoor experimenten mogelijk worden en randzaken snel geregeld kunnen worden
Leggen van contacten met fondsen, subisidieverstrekkers, e.d. voor het regelen van financiering
Versterken van individuele ideeën door het samenbrengen van meerdere ideeën en projecten in een integraal investeringspakket
Leveren van advies door onafhankelijke Advisory Board om ideeën verder te brengen
Creëren van exposure voor de ideeën en teams. Dit biedt kansen voor de bredere uitrol en opschaling van projecten.

Veerkrachtig BoTu 2028BoTu bestaat uit de stadswijken Bospolder en Tussendijken in Rotterdam. Twee relatief onbekende parels in Rotterdam. Bijna 7.000 huishoudens herbergen ruim 14.000 bewoners. Beide wijken worden gekenmerkt door een hoge bevolkingsdichtheid en een enorme diversiteit onder bewoners.


Lees meer

Social Impact by Design kent vier fasen

Social Impact by Design is een gefaseerd proces met als doel vernieuwende en integrale oplossingen voort te brengen en deze te implementeren. De hoofdelementen uit deze aanpak schetsen we hieronder. De designaanpak maakt dat de specifieke invulling pas duidelijk kan worden in nauw overleg met de deelnemende partijen. Flexibiliteit van de deelnemende partijen wordt dus gevraagd.

Meer gedetailleerde informatie over het proces vindt u in de Open Oproep BoTu (klik om te downloaden)
 
Fase 1Aanmelden en formeren teams
Looptijd: mei – september 2019

Teamvergoeding: nvt

Eindresultaat: Identificatie van kansen op hoofdlijnen hoe de veerkracht in BoTu vergroot kan worden

Activiteiten:

 • Voorlichtingsbijeenkomst
 • Inschrijven Social impact by Design en evt. teamvorming
 • Kick-off bijeenkomst fase 1b
 • Eerste uitwerking kansen
 • Selectie van passende voorstellen door stichting Go BoTu
Fase 2Onderzoek en lokale samenwerking
Looptijd: 3-4 maanden

Teamvergoeding: €12.500,- per team, incl. BTW

Eindresultaat: Ontwerp waarin de contouren van het integraal voorstel per team zijn uitgewerkt

Activiteiten:

 • Kick-off bijeenkomst fase 2
 • Nader uitwerken van ideeën in samenwerking met lokale bewoners
 • Begeleiding vanuit één of meerdere vertegenwoordigers van de samenwerkingspartners
 • Uitwerken van integraal voorstel
 • Presentatie van integrale voorstel aan de teams, Advisory Board en bewoners
 • Advies van stichting Go BoTu richting teams voor doorgang naar fase 3
Fase 3Uitwerking en regelen financiering
Looptijd: circa 5 maanden

Teamvergoeding: € 20.000,- per team, incl. BTW

Eindresultaat: Per team een compleet uitgewerkt voorstel gereed voor implementatie, inclusief sluitende business case

Activiteiten:

 • Kick-off bijeenkomst fase 3
 • In detail uitwerken van voorstel en regelen van financiering
 • Draagvlak voor voorstel bij lokale bewoners en evt. andere stakeholders
 • Begeleiding vanuit één of meerdere vertegenwoordigers van de samenwerkingspartners en financieel specialisten
 • Presentatie van compleet voorstel aan teams, Advisory Board, bewoners en evt. andere stakeholders
 • Advies van stichting Go BoTu over daadwerkelijke implementatie van voorstellen
Fase 4Start implementatie
Looptijd: 3 – 6 maanden, afhankelijk van benodigde implementatietijd

Teamvergoeding: nvt

Eindresultaat: Voorstel wordt per team geïmplementeerd in BoTu en draagt bij aan een veerkrachtig BoTu.

Activiteiten:

 • Daadwerkelijke realisatie van voorstel
 • Activiteiten verschillen per voorstel
 • Begeleiding vanuit één of meerdere vertegenwoordigers van de samenwerkingspartners bij de implementatie