Social Impact by Design

 

De strategie om nieuwe vormen van samenwerken mogelijk te maken die nodig zijn om BoTu veerkrachtig te maken.

Het doel van Social Impact by Design is om in een zorgvuldig georganiseerd proces bestaande uit vier fasen actief op zoek te gaan naar structurele oplossingen die BoTu veerkrachtig (resilient) maken. Vaak zullen deze oplossingen extra (private) investeringen vragen. We gaan op zoek naar oplossingen die werken en die financieel haalbaar zijn. Kortom, we streven naar oplossingen die voldoen aan de volgende uitgangspunten:

  • Denken en werken vanuit opgaven en uitdagingen in BoTu
  • Zoeken naar integrale oplossingen en geen deeloplossingen
  • Zoeken naar wat wel kan in plaats van wat niet kan
  • Oplossingen die de steun hebben van de lokale bewoners
  • Oplossingen die bijdragen aan het verbeteren van het leefklimaat in BoTu
  • Oplossingen die het enorme potentieel uit BoTu halen
  • Oplossingen die BoTu veerkrachtig maken.
De hardnekkigheid van de uitdagingen in BoTu vraagt om een aanpak die uitgaat van een goed georganiseerde vroegtijdige samenwerking tussen bewoners, gemeente, woningbouwcorporatie en private partijen.

Om BoTu de eerste veerkrachtige wijk van Rotterdam te maken, zijn creatieve en integrale oplossingen nodig. Om deze oplossingen te realiseren is komende jaren veel talent en denkkracht benodigd, gecombineerd met forse investeringen. Investeringen vanuit de gemeente, vanuit de woningbouwcorporatie, van lokale ondernemers, maar ook van private bedrijven die nu nog niet actief zijn in BoTu.

Kerngedachte achter deze aanpak is het creëren van meerwaarde in het gebied. Meerwaarde ontstaat door het samenbrengen van talent en denkkracht en het toepassen van vernieuwende werkmethoden. De combinatie van deze elementen vormt het proces waarbinnen we het pakket aan investeringen voor BoTu uitwerken.

Deze manier van werken is gebaseerd op de water resilience-aanpak zoals die mede door de Rockefeller foundation is ontwikkeld in de VS na superstorm Sandy in de New York metro-area, deze aanpak heet “Rebuild by Design”. Rebuild by Design is een door innovatie en samenwerking gedreven model dat onderzoek combineert met ontwerp om zo een regio veerkrachtiger te maken.

Rebuild by Design biedt een raamwerk dat de basis vormt voor deze Open Oproep. We zoeken nadrukkelijk de aansluiting met het resilience denken zoals dat door 100 Resilient Cities wordt ondersteund.

 

De 7 Resilience kwaliteiten

De oplossingen die we in BoTu zoeken willen we zo veel mogelijk laten aansluiten op deze kernkwaliteiten. Hiermee bedoelen we dat naarmate een oplossing aan meerdere kwaliteiten voldoet de oplossing beter scoort. Binnen de 7 kwaliteiten hechten we de meeste waarde aan inclusiviteit en integraliteit.

Integraliteit

Breng mensen, systemen en instituties met elkaar in verbinding

Inclusiviteit

Zorg voor gedeeld eigenaarschap, betrek mensen, sluit niemand uit en zorg voor een gezamenlijk besluitvormingsproces

Reflectievermogen

Gebruik ervaringen uit het verleden om nu en straks verstandig te handelen

Reservecapaciteit

Bouw bewust extra reactieruimte, reservecapaciteit en vermogen om verstoring op te vangen

Vindingrijkheid

Zorg ervoor dat meerdere oplossingen in beeld komen en blijven

Robuustheid

Maak doordachte en beheersbare systemen die verbeterd uit plotse verstoringen en langdurige druk tevoorschijn kunnen komen

Flexibiliteit

Pas alternatieve strategieën toe in veranderende omstandigheden