Teams

Zeven teams


Zeven teams werken vanuit Social Impact by Design aan de veerkracht van BoTu. De oplossingen van de teams richten zich op de drie thema’s van het programma Veerkrachtig BoTu 2028. Onderstaand figuur geeft de teams en thema’s weer.

Wij stellen de teams één voor één aan u voor:

 
1Perspectiefff


Beschrijving voorstel:

  Iemand die schulden heeft kan makkelijk, onder druk van schuldeisers, in een negatieve spiraal raken. De initiatiefnemers van Perspectiefff Delfshaven onderzoeken wat nodig is om die negatieve spiraal te doorbreken en wat iemand met schulden nodig heeft om weer vertrouwen in de toekomst te krijgen. Niet alleen door het (tijdelijk) oplossen of bevriezen van schulden, maar juist ook door aandacht te geven aan hun huisvesting, werk, gezondheid en opleiding. De aanpak van Perspectiefff richt zich juist op die vlakken die energie geven en op mogelijkheden die vrijkomen bij mensen als zij (weer) perspectief zien. Dat maakt mensen (veer)krachtig om duurzaam uit de schulden te komen en te blijven.

   Teamleden:

   • Dennis Lohuis - Zorgvrijstaat
   • Mohamed el Ghabzouri en Fransine Verhage – Bureau Frontlijn
   • Aldo Baljet – Rotterdamse Douwers
   • Ineke Palm – Armoedeplatform
   • Patrick Boel – Delfshaven Coöperatie
   • Regina van de Vijver – gemeente Rotterdam
2Open badges – circulaire markt


Beschrijving voorstel:

  De initiatiefnemers van Block Proof Open Badges richten zich op mensen zonder werk. Ze willen deze mensen op een laagdrempelige manier stimuleren zich verder te ontwikkelen. Open badges zijn een soort mini certificaten die bewoners kunnen halen als ze (vrijwilligers)werk doen in de wijk. Dat wat zij leren wordt zichtbaar gemaakt door open badges. Zo worden zij gezien, gewaardeerd en erkend in wat ze aan kennis en vaardigheden opdoen in de wijk en de talenten die zij daarbij inzetten. Met deze ‘badges’ bouwen ze hun CV op en worden hun kansen om betaald werk te vinden vergroot.

  Er wordt samenwerking gezocht met bedrijven in de directe omgeving van BoTu (M4H en Spaanse Polder) om mensen met relevante behaalde badges daar betaald werk te bieden. Er wordt een wijk-werk coöperatie opgericht waarmee lokale werkgelegenheid wordt gecreëerd. De markt op het Visserijplein wordt circulair gemaakt door het verminderen van zwerfafval. De markt biedt meteen werkgelegenheid voor bewoners binnen de wijk-werk coöperatie.

   Teamleden:

   • Mark Bode – Wolfpack
   • Marike Bokslag, Wypkje Hofman en Simone Roeten - Altijdhr
   • Annet van Otterloo en Ilker Ulusoy – Werkcoöperatie AWC
   • Dinko Kajmovic - Sezer
   • Klaas Folkerts, Heather Smittle, Regina van de Vijver – gemeente Rotterdam
   • Robbert de Vrieze – Delfshaven Coöperatie
3Team Toekomst


Beschrijving voorstel:

  Een wijkbrede aanpak waarbij organisaties uit de wijk met elkaar gaan samenwerken en verschillende buitenschoolse activiteiten aan kinderen bieden op gebied van sport, muziek, cultuur, huiswerkbegeleiding, algemene ontwikkeling etc. Op de achtergrond wordt ook de effectiviteit van de programma's gemeten, maar vooral ook de ontwikkeling van de jongeren gevolgd. Hierdoor krijgen we inzicht in de werking van de aanpak en activiteiten en de evt. benodigde bijsturing.

   Teamleden:

   • Mirjam van Rijn – Stichting Collective Impact
   • Wil Roode – Wilskracht werkt
   • Hugo Post – Uit jezelf
   • The Next School
   • Klaas Huls – Gemeente Rotterdam
4Ik word wie ik ben, krachtige gezinnen


Beschrijving voorstel:

  Een community-building voorstel van 5 multiculturele organisaties (zie teamleden) die al actief zijn in de wijk. Zij willen het gemeenschapsgevoel versterken zodat kinderen kunnen opgroeien binnen positieve en kansrijke gezinnen en zo optimaal hun talenten kunnen ontwikkelen. Zij ontwikkelen een methodiek waarmee partijen uit de wijk de diverse doelgroepen van BoTu goed kunnen bereiken en bedienen.

   Teamleden:

   • Angelique Pattiwael – Stichting Wereldvrouwen Rotterdam
   • Carolina Castro – Stichting Veerkrachtige Gemeenschap
   • Sahra Diria – Stichting Duugsi
   • Ximena Dávalos en Lucho Alarcón – Stichting Cirkel
   • Fatima Zhar – Stichting Vooruit in de Samenleving
   • Paulus Yemani Taffase en Elza Negussu – Bewoners BoTu
   • Bilal Taner – Gemeente Rotterdam
   • Klaas Huls – Gemeente Rotterdam
5Grow BoTu / BoTu Bazar


Beschrijving voorstel:

  De initiatiefnemers van Botu Bazar willen samen met bewoners de herontwikkeling van het Visserijplein oppakken. Via participatie met de wijk wordt onderzocht hoe het plein een gezellig en mooi plein kan worden om naartoe te gaan; juist ook buiten marktdagen. Een plek om te leren en te werken, te wonen en te spelen. Een fijne plek om te zijn; een nieuw Hart van BoTu.

   Teamleden:

   • Thyrza Hoorn – Van den Bruele Vastgoed
   • Kristian Koreman en Elma van Boxel – Zones Urbaines Sensibles
   • Leon van der Pluym – BAM Wonen Zuidwest
   • Simon Uildriks – Altera Vastgoed
   • Paulien Campagne – gemeente Rotterdam
   • Milja Kruijt – Delfshaven Coöperatie
6Energiesprong renovatie Gijsinglaan


Beschrijving voorstel:

  In 2020 worden de Gijsingflats geïsoleerd door Havensteder. De initiatiefnemers van Energiesprong Renovatie Gijsinglaan stellen voor om een aantal van die woningen extra aan te passen, zodat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Men wil starten met ontwikkelen van een proefwoning waarin bewoners de woningaanpassing kunnen ervaren. Voor de verbouwactiviteiten van de woningen worden jongeren met een opleiding in de techniek uit BoTu aangetrokken om zo werkervaring op te doen.

   Teamleden:

   • Peter de Regt en Rob Hagens – Vivalib Nederland
   • Ger Wolfs en Nienke Steensma – Techniek College
   • Marleen Goumans – HRO Kenniscentrum Zorg Innovatie
   • Wil Roode – Wilskracht werkt
   • Osman Kombe – Havensteder
   • Robbert de Vrieze – Delfshaven Coöperatie
7Buurtmakers West


Beschrijving voorstel:

  Door de verandering van het klimaat moeten er allerlei maatregelen worden genomen, ook in BoTu. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat die maatregelen voor mensen die minder te besteden hebben, iets opleveren in plaats van dat het hen geld kost? De initiatiefnemers van De waarde van water denken bijvoorbeeld aan een wijkwaterfonds waarmee huurders door hergebruik van water kunnen besparen op hun drinkwater- of energierekening. Zij werken samen met Yes In My Front Yard (YIMFY), een groep bewoners van de Mathenesserdijk. Een van hun vragen is: Hoe kun je gezamenlijk streven naar een beter leefklimaat in Botu? En hoe breng je bewust omgaan met water(besparing) zo goed mogelijk over aan de bewoners? De initiatiefnemers willen samen met buurtgenoten en betrokken partijen watermaatregelen onderzoeken en de buitenruimte aantrekkelijker maken rond schoolpleinen, pleinen en woonstraten. Het doel is deze om te dopen tot fijne speel- en verblijfsplekken.

   Teamleden:

   • Tjerron Boxem – Klimaatkrachtig Delfland
   • Peter Biever – Evides Waterbedrijf
   • Nora Prins – Rotterdams Weerwoord
   • Marlies Bielderman – Bewoner Mathenesserdijk
   • Boudewijn Soetens – Bewoner Mathenesserdijk
   • Maurits Lopes Cardozo – Bewoner Mathenesserdijk
   • Anna Soetens – Reissert – Bewoner Mathenesserdijk
   • Maria Kluijtenaar – Havensteder
   • Cem Steenhorst – Gemeente Rotterdam